Prihlásenie zákazníka  |  Vyhľadávanie  |  Obchodné podmienky  |  Záručné podmienky  |  Kontaktné informácie  |  Osobné údaje  |  Cookies     

Vyhľadávanie produktov

Akciový tovar

Milan LIPTÁK - LIMEL

Tajovského 17
018 51 Nová Dubnica
Slovensko

Fakturačné údaje

IČO: 10884416
DIČ: 1020504551
IČ DPH: SK1020504551
Bankové spojenie: 4015260751/7500
IBAN: SK04 7500 0000 0040 1526 0751
SWIFT: CEKOSKBX
Zápis: Obvodný úrad. Živnostenské…

Kontaktné údaje

Kontaktná osoba: Milan Lipták
Email: limel@limel.sk
Telefón: 042-4426812
Fax:

Registrácia: Obvodný úrad. Živnostenské odd. Trenčín, Živnostenský register č: 302-3106
Nakupujte výhodne v elektronickom obchode eShop * Zásielková služba a Veľkoobchod.
Ceny v eShope platia pre Zásielkový predaj.!!

Ceny sú s DPH.

v Maloobchodnej predajni - Neplatia ceny ako v eShope !!
Dubnica nad Váhom 01841, Obrancov mieru 358, presná lokalita Maloobchodnej predajne - viď mapku.
Otorené: Pondelok-Piatok od 9,00h - 12,00h * od 13,00h - 16,30h

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:046/5422 771   fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk